Дограма

Най-важните технически характеристики, според които се сравняват прозорците са: коефициент на топлопреминаване, устойчивост на вятър, въздухопропускливост, водонепропускливост и шумоизолация.Коефициента на топлопреминаване показва количеството енергия, която преминава за единица време през повърхност от 1 м2 при температурна разлика между вътрешната и външна страна.Измерва се с ват/м2 (W/m2K). Прозорците заемат близо 25% от обвивката на сградата, но на нея се дължат 45% от загубите на топлина.Коефициентът на топлопреминаване при прозорците принципно зависи от три фактора: профила, стъклопакета, отваряемост, брой уплътнения и влиянието на преходната област между стъклото и профила. Влияние оказва и връзката на прозореца със стената. Профилът заема между 10-25% от площта на прозореца и следователно такова е влиянието му при загубата на топлина. Подобряването на топлоизолационните параметри при алуминиевите прозорци става основно чрез прекъсването на термомоста. При PVC прозорците по-добри топлотехнически параметри се постигат чрез увеличаване броя на камерите на профилите, както и тяхната ширина. Усилващата стоманена армировка в профила, влошава неговите топлоизолационни свойства. Това се компенсира донякъде чрез използване на допълнителни термоизолационни материали като полиуретанови вложки.

Какви прозорци да изберем – алуминиеви или PVC?

На този въпрос може да получите различен, а в някои случаи и субективен отговор. Поставянето на прозорци е дългосрочна инвестиция и не бива приоритет да е ниската цена. Изборът на прозорци от висококачествени профили, обков и стъклопакет е един от начините за спестяване на енергия и защита в максимална степен на жилището от проникване с взлом. Вида и броят на камерите в профила, определя неговата топлопроводимост. Топлопроводимостта при алуминиевите и PVC профилите е различна и затова и отговорът какъв да бъде прозореца е различен. Трябва да изхождате от това за къде поръчвате (магазина, офиса, жилището и др.), какъв цвят искате, каква е конфигурацията, размерът на елементите и т.н. Поради по-добри топлоизолационни показатели за жилища са препоръчителни PVC прозорците. В магазините стъклени врати и витрините са предпочитани. Там обикновено се поставя 10мм стъкло. Това обезсмисля използването на PVC и Al термопрофили, защото 90-95% от площта е стъкло. Специфични цветови решения за предпочитане е да се изпълняват от алуминиеви профили. Не на последно място са Вашите лични предпочитания, но при избор отчитайте факта, че при прозорци с еднакви топлоизолационни показатели, пластмасовите са значително по-евтини от алуминиевите.