Троен стъклопакет

Тройния стъклопакет представлява конструктивен елемент от три стъкла с две херметично затворени въздушни междини.Основното предимство на тройния стъклопакет е значително по-добрата топлоизолация,която се постига чрез използване на две стъкла с нискоемисийно покритие. С тройния стъклопакет може да се достигне намаляване коефициента на топлопреминаване до 0,5 W/m2K.Той е изключително подходящ за сгради, намиращи се на кръстовища, близо до ж.п.гари, аерогари, главни пътни артерии и др.подобни.

Като недостатък се отчита повишеното тегло и дебелина, което изисква използване на по-широк профил и по-устойчив обков.

Троен стъклопакет

(двукамерен)