Стъклопакети

Стъклопакетът е усъвършенстван съвременен вариант на двойното остъкляване. Неговото качество се оценява, чрез топлоизолацията и звукоизолацията, които осигурява. Той се състои от две или три стъкла, разделени чрез алуминиев, пластмасов или стоманен дистанционер (перфориран).Стъклата са залепени към дистанционера с бутил каучук и системата е херметизирана със специален материал – бутил каучук (хотмелт), силикон, полисулфид или полиуретан. В дистанционера се поставя (или самият той съдържа) сушител, който осигурява въздухът в пространството да бъде сух. Другата технология за изработка на стъклопакети е чрез т.нар. „Топъл ръб“. Традиционният дистанционер от алуминий е заменен от такъв с много ниска линейна топлопроводност, което води до намаляване на цялостния коефициент на топлопреминаване на прозореца. За производство на качествени стъклопакети трябва да се използват само дистанционери, които не допускат загуба на газ. Предимства: Икономия на разходи за отопление; намаляваобразуването на конденз и опасността от поява на мухъл; възможност за различни цветове.

Основните критерии за избор на стъклото са:
Предназначение на помещението – спалня, дневна, офис, магазин, производствено помещение;
Изложение – изток, запад, север, юг;
Шумово натоварване – близост до улица, детска площадка, гара и др.;
Наличие на засенчващи елементи – съседни сгради, нисък или висок етаж на сградата;
Опасност от проникване с взлом.

Светлинни, топлинни и шумоизолационни характеристики:

Светлинни характеристики:

 • LT (light transmission) – светлопропускливост, т.е. процентът от слънчева светлина, която преминава през стъклопакета
 • LR (light reflection) – светлоотражение, т.е. процентът от светлина, която се отразява от външното стъкло на стъклопакета и не се пропуска в помещението
 • UVT (ultraviolet transmission) – пропускливост на ултравиолетови лъчи измерена в проценти.

Топлинни характеристики:

 • ЕА (energy absorption) – процентното съдържание на енергия (топлина), което стъклото/стъклопакетът поглъща в масата си.
 • ЕR (energy reflection) – процентното количество енергия (топлина) от целия спектър на лъчение, което се отразява от стъклото/стъклопакета.
 • SF (solar factor) – соларен фактор, който изразява в проценти общото количество топлина, което е било пропуснато от стъклопакета в помещението.
 • U [W/m2.K] – коефициент на топлопредаване. Колкото е по-ниска стойността на коефициента на топлопредаване U, толкова по-добра е топлоизолацията, осигурена от даден материал.

Шумоизолационни характеристики:

 • Rw dB – коефициент на щумоизолация измерен в децибели.
  Приема стойности в рамките на 25 за обикновено остъкляване, 30 за обикновени стъколпакети с дебелина от минимум 20мм, 35 за еднокамерни стъклопакети с по-голяма дебелина, 40-45 за двукамерни стъклопакети, над 50 за нестандартни конструкции.
 • Подтискане на шума в % – спомагателни данни в сравнение с обикновено остъкляване без шумоизолационни качества.